Baesis
BAESIS is a young and innovative competence centre for Active Safety. We offer high quality technical consultancy, as well as system and software engineering, training and coaching activities. We focu
Bodesk
With passion for graphic design and printed matter, supported by (creative and technical) writers I’m happy to support you.
Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt de nieuwe slimme wijk in Helmond. Nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, circulaire, sociale en aantrekkelijke wijk.
Connected
Houdt zich bezig met Smart City, Smart Mobility en Mobility As A Service (MAAS), vanuit een marketing en communicatie invalshoek. De onderwerpen kennis, houding en gedrag gericht op nieuwe mobiliteit.
CoSo
Coso provides advanced automotive software and hardware services along with know-how, gained working over 10 years for top industry brands.
Dens
DENS (Dutch Energy Solutions) is een startup die duurzame motoren op mierenzuur ontwikkelt. Deze mierenzuurmotoren zullen worden ingezet in generatoren en in een later stadium in mobiele toepassingen.
DITCM Innovations
DITCM is hét programma in Nederland dat de opschaling van Coöperatieve Intelligent Transport Systems (C-ITS) en Connected-Automated Driving (C-AD) in Nederland wil versnellen.
Driven
Gemeente Helmond werkt samen met teintallen bedrijven en Europese projecten om de mobiliteit van morgen vorm te geven