EIT Urban Mobility
Positieve veranderingen aanmoedigen in de manier waarop mensen zich door steden bewegen om deze leefbaarder te maken.
Innovatiehuis De Peel
Een netwerkorganisatie waarin ondernemers, overheden en (kennis)instellingen samenwerken aan innovatie in De Peel. “Samenwerken op Innovatie door Innovatie op Samenwerking” is ons motto.
Verkeerscentrale Zuid Nederland
De verkeercentrale regelt het verkeer op alle rijkswegen in de regio en incidentmeldingen op de provinciale wegen in de regio. Daarnaast bedient/bewaakt men op afstand tunnels en bruggen.
Innovatie Centrale
De Innovatiecentrale is een experimenteerruimte waar nationale, regionale en lokale wegbeheerders intelligente mobiliteitsoplossingen testen. Dat gebeurt in een real life omgeving.
Brainport Smart District
Brainport Smart District wordt de nieuwe slimme wijk in Helmond. Nieuwe, slimme technologie wordt geïntegreerd tot een duurzame, circulaire, sociale en aantrekkelijke wijk.
RDW
RDW is de Nederlandse voertuigautoriteit in de mobiliteitsketen. De RDW heeft door haar jarenlange ervaring met het uitvoeren van haar wettelijke en opgedragen taken uitgebreide expertise opgebouwd.
SmartwayZ.NL
Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.
Driven
Gemeente Helmond werkt samen met teintallen bedrijven en Europese projecten om de mobiliteit van morgen vorm te geven